Szarvasi Karok Nyelvvizsgahelye

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Kétnyelvű ORIGÓ általános nyelvvizsgákat szervez angol és német nyelvből alap, közép és felsőfokon. Írásbeli vizsga egyéb nyelvekből is letehető a központ által szabályozott időpontokban a mi vizsgaalkalmainkon.

 

Az ELTE ITK Origó nyelvvizsgarendszer 2016. évi tervezett vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői SZARVASON:

 

Az írásbeli vizsga
időpontja
A szóbeli vizsga
időpontja
  Jelentkezési
határidő
2017.01.07. 2017.01.05-13. angol, eszperantó, latin, német nyelv alap-, közép- és felsőfok
francia, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, és középfok egynyelvű magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2016.12.05.
2017.03.04. 2017.03.01-10. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2017.02.10.
2017.04.01. 2017.04.01-14. angol, francia, latin és német nyelv alap-, közép- és felsőfok
egynyelvű eszperantó és magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2017.03.10.
2017.04.01-21. arab, beás (cigány), bolgár, cseh, dán, finn, holland, horvát, japán, kínai, lengyel, ógörög, örmény, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán és újgörög nyelv
alap-, közép- és felsőfok
2017.05.06. 2017.05.02-12. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2017.04.10.
2017.10.07. 2017.10.02-07. latin nyelv alap-, közép- és felsőfok
angol és német nyelv alap- és középfok
egynyelvű magyar vizsga alap-, közép- és felsőfok
2017.09.10.
2017.10.02-21. arab, beás (cigány), bolgár, cseh, dán, finn, holland, horvát, japán, kínai, lengyel, ógörög, örmény, román, ruszin, svéd, szerb, szlovák, szlovén, török, ukrán és újgörög nyelv alap-, közép- és felsőfok
2017.11.04. 2017.11.02-10. angol, eszperantó, francia, lovári (cigány), német, olasz, orosz és spanyol nyelv alap-, közép- és felsőfok 2017.10.10.

 

 

JELENTKEZÉS:

Nyelvvizsgára minden 14. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár jelentkezhet. A jelentkezési lapot olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűvel kell kitölteni és beküldeni abba az intézménybe, ahol a jelentkező vizsgázni akar. A jelentkezési lap mellé kérjük, csatolja a vizsgadíj és a szervezési díj befizetését igazoló csekkszelvényt.

Jelentkezési lap letölthető a www.itk.hu weboldalról.


 

NYELVVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:


Molnárné Krajcsovicz Magdolna
vizsgaszervező
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság u. 1-3. Régi tanügyi épület I. emelet
Tel: 06-66 313-311 / 2146 vagy 06 20 824 6674
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


 

2012. MÁRCIUS 13-TÓL ÉRVÉNYES VIZSGADÍJAK:

 

  Szóbeli
('A' típusú)
Írásbeli
('B' típusú)
Komplex
('C' típusú)
Alapfok: 10.500 Ft 11.500 Ft 22.000 Ft
Középfok: 13.000 Ft 15.000 Ft 28.000 Ft
Felsőfok: 14.500 Ft 16.500 Ft 31.000 Ft

 

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ a nyelvvizsgadíjak változtatásának jogát fenntartja


 

VIZSGAHALASZTÁS:


Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, a vizsga előtt vagy a vizsga után nem később, mint 10 nap elteltével írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti a vizsga elhalasztását. Halasztás az első vizsgaidőponttól számított 6 hónapon belüli vizsgaidőszakra kérhető 2700Ft külön-eljárási díj fejében. Vizsgahalasztás csak egy alkalommal engedélyezhető!


 

További információk:

http://www.itk.hu


 

Vizsgával kapcsolatos letölthető űrlapok:

http://www.itk.hu/index.php?id=6⟨=hun


 

Írásbeli minta-vizsgafeladatok - megoldási javaslattal:

http://www.itk.hu/index.php?id=22&fomenu=12&menu=20&almenu=22⟨=hun


  

Az ITK ORIGÓ vizsgarendszer tájékoztatója:


 

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgákat szervez három szinten: alap-, közép- és felsőfokon.
 

Az ITK nyelvvizsgarendszere alap-, közép- és felsőfokú nyelvvizsga fokonként 3 típusban ('A','B' és 'C') tehető le.
 

Az 'A' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "beszédértés + beszédkészség" mérésére szolgáló feladatokból vizsgázik. Az 'A' típusú vizsgák körülbelüli időtartama: alapfokon 10 perc, középfokon 15 perc, felsőfokon 20 perc. A szóbeli vizsgát két főből álló bizottság bonyolítja le. Közép- és felsőfokon a laborfeladat megoldására kb. 20 perc áll rendelkezésre.
 

A 'B' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó "íráskészség + olvasott szöveg értése" mérésére szolgáló feladatokat old meg nyomtatott szótár segítségével, valamint közép- és felsőfokon 50 egységből álló nyelvtani, lexikai tesztet szótár nélkül. A 'B' típusú vizsgák időtartama: alapfokon 1 óra; középfokon 3 és fél óra; felsőfokon 4 és fél óra, amelyből közép- és felsőfokon a teszt megoldására 30 perc jut. A feladatlapok szintenként eltérő színűek, fotót és grafikát tartalmazhatnak.
 

A 'C' típus mindhárom fokon azt jelenti, hogy a vizsgázó mind a négy készség (beszédértés, beszédkészség, íráskészség, olvasott szöveg értése) mérésére szolgáló feladatokat old meg.
 

A vizsga mindegyik típusban és mindhárom fokon akkor sikeres, ha a jelölt a feladatokat legalább 60%-os eredménnyel oldja meg. 60% alatti teljesítmény esetén az értesítőben a "nem felelt meg" minősítés szerepel.
 

A B1 (alapfokú) vizsga szóbeli része 2009. január 1-jétől hallás utáni készséget mérő feladattal (labor) bővül. A feladat 20 pontot ér és a szóbeli vizsga része.A B1 (alapfokú) vizsga írásbeli részében 2009. január 1-jétől közvetítő készséget ellenőrző feladat lesz. A feladatok száma nem változik (űrlap kitöltése helyett lesz az új feladat).
 

2009. január 1-jétől készségenként min. 40%-ot el kell érni (szóbeli és írásbeli vizsgán is). A vizsga továbbra is 60%-tól sikeres.
 

További információk az ITK Origó nyelvvizsgáról: www.itk.hu 

A NYELVVIZSGÁN ELÉRHETŐ PONTSZÁMOK:

 

Alapfok 'A' típus 60 pont (minimum: 36)
'B' típus 50 pont (minimum: 30)
Középfok 'A' típus 70 pont (minimum: 42)
'B' típus 100 pont (minimum: 60)
Felsőfok 'A' típus 85 pont (minimum: 51)
'B' típus 100 pont (minimum: 60)

 

 

 

VIZSGAEREDMÉNYEK:


A vizsgázó szóbeli vizsgájának eredményéről előzetes - nem hivatalos - tájékoztatást kaphat személyesen a szóbeli vizsgát követően kifüggesztett gyorslista útján, valamint az Interneten, a vizsgaközpont honlapján, oly módon, hogy a vizsgára való jelentkezéskor kapott személyes - titkos - kódját megadja. A vizsgadolgozatok kijavítása és az adminisztrációs teendők elvégzése után, a vizsga időpontjától számított nyolc-tíz héten belül a vizsgázó postai úton kapja meg az 'A', 'B' vagy 'C' típusú bizonyítványt, attól függően, hogy milyen vizsgán felelt meg.

 

 

Képgaléria

Belső nyelvvizsga korábban végzett hallgatók részére

A Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara a 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján külön nyelvi vizsga lehetőségét biztosítja azoknak a 2008/2009-es tanévben vagy korábban záróvizsgát tett egykori hallgatóinak, akik nyelvvizsga hiányában nem vehették át oklevelüket. BŐVEBBEN

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.