Magyar Tudomány Ünnepe a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán

2016. november 18. péntek, 11:36

 

  Szarvason, a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Karán a Magyar Tudomány Ünnepéhez csatlakozva minden évben több rendezvényt tartanak.  Idén november 15-én  a hagyományos  „Mester és tanítvány” program keretében Bartháné dr. Góhér Edit főiskolai docens hallgatójával, Kozma Rékával a népdal tanításának metodikai repertoárját mutatták be a közönségnek, akik nem csak passzív szemlélőként ültek ott, hanem az előadók több alkalommal közös éneklésbe is bevonták őket.

  

Az oktató és hallgató szakmai együttműködését kiválóan prezentáló, jó hangulatú előadás után került sor a Pedagógiai Kar hallgatóinak TDK házi versenyére. A zsűri kritikai, de segítő jellegű tanácsai mellett mindegyik versenyzőt alkalmasnak találta arra, hogy képviseljék a Kart, a 2017-ben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencián.


A következő nap, november 16-án került sor a Kar fő rendezvényére a „Kérdések a pedagógiában” című Tudományos Konferenciára. A tanácskozás a Kar hallgatóinak műsorával indult. Kozma Réka és Gedó Gabriella, akik országos népdaléneklő versenyek díjazottai, népdalokat énekeltek, Könnyű Ákos tanító szakos hallgató Kölcsey Ferenc Parainesis című művéből olvasott fel részletet.


A vendégeket Dr. Lipcsei Imre a Kar dékánja mutatta be, majd a résztvevőket köszöntötte Petróczi Zoltán a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Hodálik Pál Szarvas város alpolgármestere.


Az első plenáris előadást Dr. Kozma Gábor főiskolai tanár, a Gál Ferenc Főiskola rektora tartotta.  Az „Ok és okozat – nyomkutatás a pedagógiai gyakorlatban” című előadásában több olyan problémát vetett fel, melyek megoldása elengedhetetlen a felnövekvő generáció és a társadalom számára. Felhívta a figyelmet a liberális pedagógia elhibázott gyakorlatára, melyre a hit és a tudomány harmóniájával kell válaszolni. Az előadás során felmerülő kihívásokra rektor úr úgy adta meg a választ, hogy szándékosan meghagyta a továbbgondolás lehetőségét a hallgatóság számára.


A második előadó, Dr Szenczi Árpád a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja „A megértés szerepe a pedagógia folyamat” címmel tartott előadást. Didaktika törvényszerűségekre hivatkozva kritizálta azt a hibás gyakorlatot, amikor csak kognítiv területekre fókuszálnak az iskolában a pedagógusok. Megerősítve Dr. Kozma Gábor rektor gondolatait, szemléletesen fejtette ki a hit erejének mindenhatóságát a pedagógiai folyamatok sikerességében.


A plenáris előadásokat Lázár Zsolt esperes, a szarvasi evangélikus Ó-templomi gyülekezet igazgató lelkészének hozzászólása zárta le.


A továbbiakban a „Testnevelés és Természettudomány” a „Nyelv és Művészet” és a „Pedagógiai és Pszichológia” szekciókban folytatódott a munka, ahol a Kar oktatói mellett a Testnevelési Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet oktatói, kutatói tartottak előadást.

 


 

 

 

 

Képgaléria

 

ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2020. AUGUSZTUS 15.

 

 

 

Trianon 2020

 

 

Videotár

Diákigazolvány

A diákigazolvány igénylés a NEPTUN rendszer bevezetésével elektronikusan történhet, melyet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011 (XII.30.) kormányrendelet szabályoz. Amennyiben a hallgató még nem igényelt állandó diákigazolványt, vagy az megrongálódott, elveszett, akkor az alábbiak szerint igényelhet: LETÖLTÉS

Pénzügyek teljesítése

A hallgatók különböző befizetési kötelezettségeiket (például: ismételt vizsgák díjai, különeljárási és szolgáltatási díjak, továbbá KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ/ÖNKÖLTSÉG DÍJA, és a Pedagógiai Karon a kollégiumi térítési díj) az alábbi módon teljesíthetik TOVÁBB

BejelentkezésHonlapunk megtekintéséhez a Mozilla Firefox program használata javasolt

Designed by simple wp themes.